Lös problem och rädda världen

Challengesgov.se är en pilotplattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation.
Här publicerar vi aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av data eller digital samverkan.

SVERIGE STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR

Världen förändras, snabbare och snabbare. Samtidigt som världen förändras produceras mängder av data och nu har Sveriges myndigheter valt att öppna upp sina data för ett bredare utnyttjande. Genom att sammanföra utmaningar med data går det att skapa lösningar som är till hjälp för oss alla.

Därför har vi nu skapat plattformen challengesgov.se där du som vill leda förändringen framåt kan ta egna initiativ, med hjälp av stora mängder information.
Det här är bara början; låt oss tillsammans skapa förändring som förenklar, engagerar och inspirerar till en bättre och mer datadriven samtid.

LÖS PROBLEM MED DATA

Offentlig sektor producerar varje år stora mängder data inom många olika sektorer i samhället. Det handlar om allt från geografi, meteorologi och ekonomi, till trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap. Öppna data är fria att använda och får brukas till, i princip, vad som helst. Ibland finns vissa begränsningar, till exempel att användaren måste redogöra för datakällan. Öppna data syftar till transparens och en önskan om att bidra till tillväxt och effektivitet i samhället. Genom att erbjuda entreprenörer, innovatörer, utvecklare och eldsjälar möjlighet att använda öppna data skapas nya innovativa lösningar på samhällets utmaningar.

Läs mer om öppna data och licenser här.

Tillväxtverket
DIGG
Regeringskansliet
Vinnova