Tack för att du är intresserad av challengesgov.se!

challengesgov.se - en pilotplattform som var utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation där ett flertal utmaningar har genomförts är nu avvecklad.

Plattformen togs fram initialt av Tillväxtverket när myndigheten under 2017 fick ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen och datadriven innovation. Syftet var att öka vidareutnyttjande av öppna data och handlingar från den offentliga förvaltningen och underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas med öppen och datadriven innovation. Uppdraget har slutförts och en slutrapport har överlämnats till Regeringen.

Arbetet med denna plattform fortsattes i ett nytt regeringsuppdrag till Myndighet för Digital förvaltning (DIGG) för att öka och främja den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens. Även den har det slutrapporterats.

En spännande resa fortsätter i form av uppdraget till DIGG som ska etablera en digital arena för att möjliggöra samverkan kring data och innovation baserad på data. Ett ökat nyttiggörande av data samt utvecklad datamognad ska bidra till Sveriges innovationskraft, näringslivets konkurrenskraft, den offentliga förvaltningens effektivitet och samhällets hållbarhet. Läs regeringsuppdraget för mer information.  

challengesgov.se plattformen är nu avvecklad. Är du intresserade av innovationstävlingar så driver följande offentliga aktörer spännande tävlingar:

https://pts.se/innovation

https://event.digg.se/hack-for-sweden

https://www.vinnova.se/m/vinter/

https://climatesmart.citieschallenge.org/

https://www.infrasweden2030.se/infraawards-innovationer-for-framtidens-transporter/

 

En kopia av challengesgov.se såsom den såg ut 23 november 2021 har arkiverats.

Skärmpdumparna av webbplatsen såg ut så här:  Startsidan challengesgov.se , Utmaningar , NyheternaData , Om oss , About us

Har du frågor om den eller arbetet som gjordes på challengesgov.se kan du kontakta info@digg.se

Vill du vara i kontakt med den tidigare projektledaren kan du kontakta henne https://www.linkedin.com/in/yongangela/

 

Thank you for your interest in challengesgov.se

The web site is discontinued. Please send your inquires to info@digg.se alternatively reach out to the previous project manager https://www.linkedin.com/in/yongangela/

Sidan är uppdaterad 11 februari 2022