OM OSS

Initiativtagarna

Tillväxtverket fick under 2017 ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen och datadriven innovation. 

Syftet är att öka vidareutnyttjande av öppna data och handlingar från den offentliga förvaltningen. Uppdraget har skett i samverkan med Riksarkivet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Upphandlingsmyndigheten samt i samråd med Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet. Målet med uppdraget är att underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas med öppen och datadriven innovation. 

Uppdraget har slutförts och en slutrapport har överlämnats till Regeringen. Arbetet med denna plattform kommer att fortsätta iterativt i och med ett nytt regeringsuppdrag till Myndighet för Digital förvaltning  (DIGG) för att öka och främja den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens. Statusen kan man följa i DIGGs sida om regeringsuppdraget.

Vi hoppas att denna plattform ska inspirera till att skapa innovativa lösningar med hjälp av data!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VAD INNEBÄR DATADRIVEN INNOVATION?

Datadriven innovation är det strategiska utnyttjandet av data och dataanalys för att förbättra eller utveckla nya processer, produkter, tjänster och marknader.

HUR FUNGERAR UTMANINGSDRIVEN INNOVATION?

Innovationer kan skapas på olika sätt, men just utmaningsdriven innovation har utmaningar som den främsta drivkraften. Det kan handla om samhällsutmaningar, lokala och globala, som innovationerna hjälper. Projekt inom utmaningsdriven innovation kombinerar samhällsnytta med affärspotential och identifierar nyskapande lösningar på samhällsutmaningar som kräver bred samverkan. Projekten utvecklas typiskt i samverkan mellan användare, kunder och andra relevanta kravställare.

HUR FUNGERAR UTMANINGSDRIVEN INNOVATION ?

Innovationer kan skapas på olika sätt, men just utmaningsdriven innovation har utmaningar som den främsta drivkraften. Det kan handla om samhällsutmaningar, lokala och globala, som innovationerna hjälper. Projekt inom utmaningsdriven innovation kombinerar samhällsnytta med affärspotential och identifierar nyskapande lösningar på samhällsutmaningar som kräver bred samverkan. Projekten utvecklas typiskt i samverkan mellan användare, kunder och andra relevanta kravställare.

VAD ÄR EN DIGITAL UTMANINGSDRIVEN PLATTFORM FÖR NÅGOT ?

I första steget är det en samlingsplats för innovationstävlingar, större hackatons och aktuella samhällsutmaningar i form av offentliga aktörers behov. I nästa steg kommer det att finnas möjlighet att administrera utmaningar, hantera en community och skapa delar som gör ekosystemet mer komplett.

VAD ÄR EN INNOVATIONSTÄVLING?

En tävlingsform för att skapa innovation. Att använda sig av tävlingar för att nå innovation är ingenting nytt. Att potatisen infördes i Europa är exempelvis ett resultat av en fransk tävling om ersättningslivsmedel år 1773. Arkitektbranschen har också en lång tradition av tävlingsformen när det gäller att få kontrakt.

HUR ARRANGERAR MAN BÄST EN INNOVATIONSTÄVLING?

Det finns flera bra guider kring hur man bäst arrangerar innovationstävlingar. Läs exempelvis Innovationstävlingar – en guide, Innovationstävlingar i Sverige och Open Digital Innovation – om hur man använder tävlingar för att lyckas med digitaliseringen.

VAD ÄR HACKATON FÖR NÅGOT ?

Hackaton är en nybildning av orden “hackare” och “marathon” och är ett evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod. Ett hackaton innebär för det mesta att deltagarna programmerar på vad de vill, hur de vill, under fria former. Ett hackaton varar vanligtvis i 24 timmar eller över en helg. Det finns även hackatons där man utvecklar, ändrar eller förbättrar fysiska artefakter.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN UTLYSNING OCH EN INNOVATIONSTÄVLING ?

En finansiär använder utlysningar för att berätta att det finns pengar att söka. En utlysning är endera tidsbegränsad eller löpande under året. I utlysningen framgår det vem som kan söka och för vilka insatser man kan söka för. I en innovationstävling belönas de lösningar som bäst löser ett problem.

HUR HANTERAS PERSONUPPGIFTERNA I DENNA PLATTFORM ?

Uppgifterna som du väljer att lämna in genom något av våra formulären för uppladdning av tävlingsbidrag kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i relaterad tävling och kommer eventuellt att utnyttjas i marknadsföringssyften för denna utmaningsplattform. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften.

HUR ÄR TILLGÄNGLIGHETEN PÅ DENNA PLATTFORM ?

Plattformens tillgänglighetsredovisning finns som en egen sida.

Samarbetspartners

Följande samarbetspartner deltar i den nationella plattformen för öppen och datadriven innovation genom att tillhandahålla öppna data och avgiftsbelagd data under en begränsad tid, ta fram behov/problemställningar som är intressanta för externa innovatörer att lösa eller bidra med annan kompetens relevant för plattformen. Kontakta oss om du är intresserad av att vara partner.

KONTAKT

Är du intresserad av att bli informerad om plattformen eller framtida tävlingar från challengesgov.se ?

Eller är du en offentlig aktör och arbetar med samhällsutmaningar eller behov som behöver lösas? 

Kanske arbetar du eller din organisation med öppen och datadriven innovation och vill vara i kontakt med oss för att bidra med kunskap och erfaren­heter.

Välkommen att kontakta oss !

Tillväxtverket
DIGG
Regeringskansliet
Vinnova