Verksamt.se data challenge - lista över Datakällor

Sammanställning

På denna sida tipsar vi om några kategorier med datakällor som är relevanta för verksamts data challenge. Här finns både öppna datakällor och sådana datakällor som normalt inte är öppna, men som finns tillgängliga under tävlingen.  

Utöver nedanstående finns en del information om tillgängliga öppna data i den nationella portalen (titta även gärna under temat som handlar om data kring ekonomi och finans).  

Känn er fria att kombinera dessa med andra datakällor från myndighetsvärlden, privata eller egna. Tänk kreativt och ge gärna oss feedback på om det finns data från myndigheter som du saknar! 

 

Kategori: Arbetsmarknad, yrken och löner

Jobtechdev har bl.a. annonser med nuvarande och historiska, yrkesklassificeringar samt även en del applikationer som är tillgängliga som öppen källkod och därmed går att bygga vidare på. 

Statistiska centralbyrån har arbetsmarknadsrelaterad statistik, såsom yrkesregistret med yrkesstatistik, konjunkturstatistik, löneutveckling, lönestatistik och mycket annan typ av statistik. Det finns även ett API till statistikdatabasen. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) som visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur kan också vara intressant. Nyckeltal från kommuner och landsting finns i Kolada.

Finansinspektionen erbjuder bland annat ett företagsregister över företag och personer under tillsyn samt registrerade företag. Här finns också den så kallade Varningslistan, med företag som tillsynsmyndigheter i Sverige och andra länder varnar för.

Kategori: Kapital & finansiering

Tillväxtanalys har statistik inom områden såsom konkurser, nystartade företag, svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och utländska företag.

Bolagsverket kan erbjuda öppna data som innehåller fyra dataset med Statistikuppgifter (CSV-format) om företag och föreningar, företrädare, revisorsförbehåll, räkenskapsår och föreningsavgifter.  

Är du ute efter årsredovisningar eller annan information kopplade till företag kan allabolag.se och hitta.se vara källor som även kan kombineras. 

Avonniv har information om offentlig finansiering som bygger på utlysningar från offentlig sektor. En del av dessa data finns tillgängliga via öppna API hos exempelvis Vinnova . Beviljade medel kan i vissa fall sökas fram på respektive myndighets hemsida som t.ex. hos Tillväxtverket som även tar fram statistik om företagande, regional utveckling och turism som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Ett tips är även öppna API:er som bankerna släpper inom ramen för PSD2-direktivet om betaltjänster . Sök på exempelvis “open banking” (som handlar om banker som låter en tredjepartslösning, som till exempel en applikation, ombesörja processer i en bank) och du kan hitta ex Swedbanks och Nordeas lösningar.

Skatteverkets öppna data finns på öppnadata.se. Dataseten är antingen statistikuppgifter (vanligtvis preliminära eller prognoser) eller årsbundna uppgifter inom områdena beskattning och fastighetstaxering. Exempel på sådant inom beskattning är kommunala skattesatser, skattetabeller, nybilspriser samt traktamenten och olika förmånsvärden såsom exempelvis bostad och kost. 

  • Det finns testpersonnummer och testsamordningsnummer som kan användas i testverksamhet. Dessa testpersonnummer och testsamordningsnummer finns som öppna data och kan hämtas via öppnadata.se 
  • Det finns 13 dataset som innehåller statistik, nämligen bland annat:
  • ROT/RUT-statistik som är preliminär och uppdateras månadsvis. Statistiken innehåller uppgift om antal köpare, utförare och belopp i kronor per ROT/RUT arbete fördelat på år och månad. Statistik finns ner på kommunnivå. Format: Excel. 
  • Mina meddelanden: statistik utifrån antal avsändare och antal mottagare. Antal avsändare är fördelade på myndigheter, kommuner och övriga (t.ex. kommunförbund). Antal mottagare även kallat användare fördelat på privatpersoner och företag som har registrerat sig som mottagare i tjänsten och har en aktiv digital brevlåda. Statistiken uppdateras veckovis. Format: CSV och API. 

Kategori: Geodata

Hos Lantmäteriet hittar du ett utbud av kartor som täcker hela landet. Där hittar du även tjänst för positionering; SWEPOS DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid.  Höjddata finns för att du i ett kartprogram få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet. Andra produkter som du hittar är historiska ortofoto som är baserade på rikstäckande flygbilder som kan ge värdefull information om förändringar i natur och bebyggelse men även tyngdkraftsdata.  

SMHI har intressanta datamängder som innehåller meteorologiska prognosdata, meteorologisk nulägesanalys samt meteorologiska mätdata. Denna information uppdateras flera gånger om dagen beroende på hur ofta ny information produceras. All information går ut i realtid. Information för programmerare samt metadata finns. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har två typer av öppna geodata; Dels data som SCB ansvarar för enligt Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770), dels SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse. Lista med statistikområden som ingår under respektive typ listas här 

Rymdstyrelsen har en stor mängd satellitinformationsrelaterade öppna data. Till exempel kan data från satelliten Sentinel 2 som exempelvis användas för stadsplanering, vid insatser i katastrofområden, skogsövervakning, i precisionsjordbruk (gödnings och bevattningsbehov, övervaka växtförhållande, skördeprognos, etc), gränsövervakning m.m. Läs följande för mer info: 

Gävle innovation arena har flera datamängder från Gävle kommun och andra aktörer med egna geodata.

Kategori: Avgiftsbelagda data

I SCB:s söktjänst för företagsregister går det att skräddarsy en sökning utifrån flera olika kriterier. Resultatet går sedan att spara som textfil eller i Excelformat. SCB:s allmänna företagsregister är källan till många andra företagsregister. I registret sammanställs uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och andra källor. Registret ger möjlighet att söka efter företag och arbetsställen med hjälp av namn, adress, bransch, organisationsnummer, med mera. SCB tillhandahåller nu även ett API för företagsregistrets söktjänst. Variabelbeskrivning för Företagsregistret återfinns här.

Även PRV har vissa avgiftsbelagda data, men tjänsten svensk patentdatabas går fritt att söka i.

Att notera: Det är endast finalisterna som får tillgång till det avgiftsfinansierade företagsregistret. SCB har dock gjort ett mindre urval av data från företagsregistret och tillgängliggör dem för alla tävlingsdeltagare. Detta urval finns här, tillsammans med definitioner och beskrivning.