UTMANINGAR

Skapa lösningar på samhällets största utmaningar!

Avslutade Utmaningar

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill ta del av erfarenheterna från tidigare genomförda utmaningar!

Tillväxtverket
DIGG
Regeringskansliet
Vinnova