UTMANINGAR

Skapa lösningar på samhällets största utmaningar!

Aktuella Utmaningar

Är du intresserad av att driva en utmaning är du välkommen att ta kontakt med oss!

Avslutade Utmaningar

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill ta del av erfarenheterna från tidigare genomförda utmaningar!

Tillväxtverket
DIGG
Regeringskansliet
Vinnova