True Challenge - hjälper personer med funktionsnedsättning att kommunicera

True Challengelänk till annan webbplats är ett hackaton i Helsingborg som fokuserar dels på stadsbyggnad, dels på utmaningar och lösningar för personer med en funktionsnedsättning. Årets vinnare av True Challenge heter Gör såhär och underlättar för funktionsnedsatta att kommunicera med personalen – särskilt vikarier.

Vad: Hackaton som tar fram lösningar för personer med funktionsnedsättning

Vem: Två kommunala förvaltningar i Helsingborgs stad, i samarbete med En bra plats.

När: Början av maj 2018

För den som har en funktionsnedsättning och får hjälp och stöd på särskilda boenden kan det vara jobbigt att ständigt behöva berätta för olika vikarier vilka specifika behov man har. Det vinnande bidraget är ett kommunikationsverktyg som hjälper till att förmedla hur och vad de funktionsnedsatta på sådana boenden behöver hjälp med.

– Det ökar möjligheterna till ett självständigare liv och ger ökad livskvalitet. Det innebär också att verksamheten på ett bättre sätt kan utföra det som individen önskar vilket som helhet innebär en ökad kvalitet i verksamheten. Som en bonus kan anhöriga uppleva minskad oro då de vet att deras närstående med funktionsnedsättning kan
förmedla vad de vill och behöver, säger Celine Berggreen-Clausen, som var en av de fyra jurymedlemmarna i årets upplaga av True Challenge.

Det finns idag redan flera olika kommunikationsapparlänk till annan webbplats för personer med kognitiv funktionsnedsättning, men ingen av dem har fokus just på att förmedla behov till vikarier.

– Lösningen som årets vinnare tog fram är dessutom skalbar och passar på fler ställen, till exempel hemtjänst, skola och så vidare. Marknaden är enormt stor, säger Gustaf Cavalli, som representerar medarrangören En bra platslänk till annan webbplats som även har skapat sajten behovspaketering.selänk till annan webbplats

 

True challenge vinnarlag
TrueChallenge vinnande lag

Juryns motivering för det vinnande bidraget lyder:

”Med en digital lösning som med sina olika roller och en genomtänkt och tydlig användarupplevelse erbjuder en lösning på behovspaketet och som vi upplever har goda möjligheter att ta sig hela vägen till en färdig produkt”.

Se det vinnande laget presentera sitt koncept i en film producerad av Erik Borälv från Vinnova.länk till annan webbplats

True Challenge genomfördes i år den 3 – 4 maj i samband med Helsingborgs stads konferens om innovation och utveckling inom offentlig verksamhet, Hbg Mashuplänk till annan webbplats. Bakom True Challenge står två kommunala förvaltningar i Helsingborg, nämligen Vård- och omsorgsförvaltningenlänk till annan webbplats samt Stadsbyggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats.

– Vi har samlat in behov som äldre och personer med funktions­nedsättning ser i sin vardag samt behov som stadsbyggnads­förvaltningen har fått in från stadens invånare. Utifrån detta har vi skapat behovspaket. Därefter skapade hackatondeltagarna digitala lösningar för de olika behoven, säger Gustaf Cavalli.

De senaste nio åren har han arbetat inom välfärdsteknologisegmentet med att introducera ett nytt sätt att arbeta med anhörigstöd på nätet. För ett par år började han fundera på vad som skulle behövas för att de verkliga behoven skulle kunna möta innovatörer och driftiga entreprenörer. Ett av resultaten blev True Challengelänk till annan webbplats, som han i år alltså var projektledare för tillsammans med Celine Berggreen-Clausen. Celines roll var att stötta Martina Ekdahls i Stadsbyggnads­förvaltningens arbete med att ta fram och paketera dess behov samt uppmuntra till och accelerera användandet av Helsingborgs öppna data, då hon till vardags är projektledare för Öppna Helsingborg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se gärna filmen efter förra årets upplaga som True Challenge själva tog framlänk till annan webbplats

Så gick processen till 

  1. Först identifierades ett antal utmaningar genom att arrangörerna besökte ett stort antal personer och lät dessa berätta om sina behovlänk till annan webbplats.
  2. Därefter förpackadeslänk till annan webbplats de identifierade behoven i nio olika behovspaket.länk till annan webbplats
  3. Behovspaketen publicerades på webbsidan truechallenge.se två månader innan själva hackatonet.
  4. En vecka före arrangemanget hölls en workshop där arrangörerna presenterade både behoven och de öppna data som finns tillgängliga samt öppnade upp för önskemål och behov från hackarnas sida kring vilka data eller annat material de ville nyttja.
  5. Årets upplaga av True Challenge arrangerades den 3-4 maj 2018 och lockade omkring 25 personer.
  6. Den 1 juni hölls en uppsamlingsträff som syftade till att ta tillvara på lösningar, idéer, personer och kompetens från både True Challenge och OpenHack Smarthathon.länk till annan webbplats
  7. Framöver överväger man att ta fram en lösning som kontinuerligt fångar upp behov, exempelvis med hjälp av Helsingborgs kommuns webbsidor.

Hur gick hackatonet till?

I förväg identifierades, förpackades och presenterades ett antal olika utmaningar. Inför själva hackatonet hölls en workshop, medan själva hackatonhelgen genomfördes som ett traditionellt hackaton. I slutet av helgen presenterades vinnaren.

Vad blev resultatet?

Vinnaren av True Challenge blev ett kommunikationsverktyg som hjälper till att förmedla hur och vad de funktionsnedsatta på boenden för funktionsnedsatta vill ha hjälp och stöd.

Mer information

Truechallenge.selänk till annan webbplats

Vad händer nu?

Under sommaren hålls en uppsamlingsträff som syftar till att ta tillvara på resultaten. Framöver överväger man också att ta fram en lösning som kontinuerligt fångar upp behov, exempelvis med hjälp av Helsingborgs kommuns webbsidor.