DATADRIVEN INNOVATIONSTÄVLING FÖR PAKETTJÄNSTER och TRANSPORT I SVERIGES GLES- oCH LANDSBYGD

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

OM TÄVLINGEN

Innovationsutmaningen lanseras den 5 februari 2020 och är öppen för anmälningar och tävlingsbidrag fram till den 3 aug 2020. Därefter tar juryns arbete vid och upp till tre vinnare utses den 2 september 2020 i Stockholm under projektet Nationell Ombudsplattforms slutkonferens.

BAKGRUND

När det kommer till stora volymer och korta avstånd så tar  marknadskonkurrensen hand om leveransen.

Problem uppkommer när paketen är färre och avstånden längre – så som det ofta är på glesbygden. Dyra leveranser per kolli leder till låg lönsamhet, vilket gör att samverkan mellan aktörer blir direkt nödvändig. Detta påverkar nämligen inte bara hanteringen och leverans av privatpaket, men även nödvändigheter som tex. medicin. Det är för de små, få paketen som ska levereras på långa avstånd som samverkan behövs.

Genom Sveriges Paketombuds, Tillväxtverkets och DIGGs Innovationsutmaning önskar vi få fram en datadriven, användaranpassad, skalbar och hållbar lösning för hela leveranskedjan. I första steget tittar vi på transportsträckan från omlastningshubbar till ombud. Lösningen ska kunna kopplas ihop med alla aktörers system, aktörerna ska behålla kontrollen över var ett paket befinner sig och få information från hubben utan att behöva bygga nya system.

BEHOVET

Den optimala lösningen, som idag förstås ännu inte existerar, är en enda kod för paketet under hela transportvägen, från e-handlare till slutmottagare.  Samtidigt ska hela leveranskedjan vara transparent. Aviseringen till slutmottagaren ska inkludera möjligheten att bestämma alternativ till leverans inom det befintliga ombudsnätet. Kvittens ska gå till alla avsändare i kedjan. Leveransstyrningen ska också innebära möjligheten att boka lantbrevbäring om man är berättigad eller blockera hemleverans.

Lösningen ska möjliggöra och effektivisera samtransporter från lokala hubbar till paketombud i landsbygdskommuner och till slutmottagaren. Den ska även kunna byggas ut till att inkludera returhantering och till att ge indikation på utrymmeskapacitet i de områden där paketskåp är aktuella.

Vi hoppas även kunna skapa synergier mellan transportbehov inom olika ombudsformer, utveckla nya distributionskanaler, optimera transporter, utöka paketombudsnätet och bygga ut servicenivån hos redan existerande ombud av andra serviceslag med nya ombudstjänster.

UTMANINGENS KÄRNFRÅGA

Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och förutsägbara transporter och användaranpassade pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder genom datasamverkan?

EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR VI LETAR EFTER


En kod hela vägen
Den som läser koden ska utifrån behörighet få tillgång till relevant information för att klara av sin uppgift i leveranskedjan. Koden bidrar till transparens och spårbarhet samt tydlig ansvarsfördelning under leveransprocessen från e-handlare till slutmottagare.

Avisering, kvittens och utrymmeskapacitet Avisering till slutanvändaren med information om leveransalternativ och returhantering. Kvittens i realtid ska gå till alla avsändare i leveranskedjan. Utrymmeskapacitet hos ombud och paketautomater i realtid för optimal planering av leveranser och returhantering.

Användaranpassning och leveransstyrning Leveransstyrningen ska innebära möjligheten att bestämma leveransalternativ inom det befintliga ombudsnätet oberoende av postnummertillhörighet, att boka lantbrevbäring om man är berättigad och att blockera hemleverans om man önskar leverans hos ombud.

Transportoptimering, tillförlitlighet och hållbarhet
Lösningen ska möjliggöra tillförlitliga, effektiva och hållbara samtransporter från lokala hubbar till paketombud i landsbygdskommuner samt till slutmottagaren vid leveranser, hämtningar och returhantering. 

Synergier inom olika ombudsformer Lösningen ska bidra till synergier mellan transportbehov inom olika ombudsformer, utveckla nya distributionskanaler samt öka serviceutbudet och leveranskvalitén hos existerande ombud. 

Kriterier: Hantering av data

 • Trygghet för deltagarnas data i projektet, GDPR och resultatet
 • Trygghet för de som släpper på sin data till projektet
 • Ej dela data till 3:e part
 • Förtydliga att detta är en Testmiljö för de som släpper data
 • Peka ut vilka data som behövs
 • Drift och förvaltning under utmaningen
 • Avtal med tillhandahållare av data
 • Signerat avtal med deltagarna
 • Ej öppen data
 • Behörighetsstyrning 
 • Vem äger datan? 
 • Deltagarna ska identifiera sig vid hämtning av dat

Deltagarna får tillgång till tvättad data från en landsbygdskommun.
Vår expertgrupp finns som bollplanksstöd.

Vi riktar oss till Sveriges alla tjänsteinnovatörer, dataexperter, systemutvecklare, studenter och entreprenörer/startups. 

Statistiker, entreprenörer/start ups, systemutvecklare, konceptutvecklare, upphandlare, konsulter, studenter paketoperatörer i samverkan, lokala transportföretag, branschförbund, företag verksamma i Sverige är välkomna att delta i utmaningen. 

Det går bra att delta som färdiga team eller som enskilda individer.

Vi kommer att titta på fem aspekter i bedömningen av bidragen:

 • Datadriven – Hur väl lösningen har använt datakällor som tillhandahålls
 • Användaranpassad – Hur väl lösningen skapar värde för användarna i hela leveranskedjan – paketleverantör, paketombud, e-handelsföretag och paketmottagare
 • Skalbar – Lösningen ska kunna fungera lokalt och kan skalas upp för att även fungera regionalt och nationellt 
 • Hållbar – Lösningen ska vara hållbar utifrån ekonomiska, miljömässiga, sociala, och juridiska aspekter. Även säkerhetsaspekter kring datahantering och GDPR ska ingå. 

Skapa ekonomiska incitament – Lösningen ska bidra till att öka transporteffektiviteten och lönsamheten

TIDSLINJE

 • Lansering av utmaningen: 5 feb 2020
 • Bidragen ska senast vara inne 3 aug 2020
 • Slutpitch under konferensen i början av September i Stockholm

VAD ÄR PRISET?

Vinnarna av denna utmaning kommer att tilldelas
Första pris: 250.000 SEK
Andra priset: 100.000 SEK
Tredje pris: 50.000 SEK

Personlig data

Din data kommer hanteras av administratörerna. Datan kommer endast användas under tävlingens process.  För mer information klicka här.

Q&A

Har du frågor eller vill veta mer information om tävlingen kontakta oss på info@challengesgov.se

DATAKÄLLOR

PUBLIC
TRANSPORT

TRAVEL PATTERNS
IN SWEDEN

BIKE PATHS

TRANSPORT
SHARING SERVICES

PARKING SPACES

CHARGING STATIONS

BIO GAS STATION SUPPLIERS

OTHER SUGGESTED DATA SOURCES

OPEN DATA
UPPSALA

OPEN DATA
STOCKHOLM

OPEN DATA
LINKÖPING

TRANSPORT IN SWEDEN

NATIONAL ROAD DATABASE

NOISE POLLUTION

AIR
QUALITY

TRANSPORT
STATS

DAYCARE, RETAIL AND RECREATIONAL AREAS

SWEDISH
ENERGY AGENCY

JURYN

Porträtt på Jesper Johansson

Alexander Zuniga


Sveriges Paketombud

Porträtt på Maja Brisvall

Suzanne Bäckman


Närljus

REGLER

By registering your entry, you agree to the following rules:

SUBMIT
your
application

SAMARBETSPARTNERS

INTIATIVTAGARNA