DATADRIVEN INNOVATIONSTÄVLING FÖR PAKETTJÄNSTER och TRANSPORTER I SVERIGES GLES- OCH LANDSBYGDER

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

PREDICTIVE MOVEMENT VINNARE AV TÄVLINGEN

Juryns motivering:  

Predictive Movement tar genom sitt bidrag viktiga steg mot en systemförändring som har stor potential att förändra paketdistribution på landsbygden i grunden. Laget har tagit ett helhetsgrepp på hållbarhet och lyckats också gå från vision till en praktisk nivå i flera led. En viktig bidragande del till varför laget vinner är att deras lösning skapar förutsättningar för att alla involverade ska våga dela och ta emot data. Lösningen bygger neutralitet vilket utgör grunden för tillit i systemet mellan aktörer.

Med ett stort inslag av innovation som tar systemlösningen till praktiska nivåer har vi utsett en vinnare. Tävlingens vinnande bidrag visar på ett stort samhällsengagemang och ansvar där kärnan på utmaningen “Våga dela data” skapar ett fösta steg av tillit och förtroende bland aktörerna och som juryn anser kommer kunna göra skillnad i Sveriges gles- och landsbygder. En datadriven lösning där bara de nödvändiga data som krävs för att lösa specifik leverans används och där all data bibehåller sin egen sekretess. Tävlingsbidraget har också en skalbarhet i form av att produkten hittar den bästa lösningen utifrån de rådande omständigheter som finns i aktuellt område vilket gynnar näringslivet i hela Sveriges landsdelar. Aktörerna kan arbeta vidare i sina befintliga system, paketmottagarna behöver inte förändra beteende och tävlingsbidraget visar på att de tagit hänsyn till de hållbara aspekterna vi efterfrågat. Laget har tagit viktiga steg mot att säkra lönsamhet med lösningen men arbete kvarstår här vilket vi hoppas vinsten i denna tävlingen stimulerar.

Finalisterna som presenterade sina tävlingsbidrag på finalen listas här. Mer om vinnarlaget kan ni läsa här.

Innovationsutmaningen lanserades den 5 februari 2020 och var öppen för anmälningar och tävlingsbidrag fram till den 3 aug 2020. Därefter togs juryns arbete vid och vinnaren utsågs den 2 september 2020 digitalt under projektet Nationell Ombudsplattforms slutkonferens.

OM TÄVLINGEN

BAKGRUND

När det kommer till stora volymer och korta avstånd så tar  marknadskonkurrensen hand om leveransen.

Problem uppkommer när paketen är färre och avstånden längre – så som det ofta är på glesbygden. Dyra leveranser per kolli leder till låg lönsamhet, vilket gör att samverkan mellan aktörer blir direkt nödvändig. Detta påverkar nämligen inte bara hanteringen och leverans av privatpaket, men även nödvändigheter som tex. medicin. Det är för de små, få paketen som ska levereras på långa avstånd som samverkan behövs.

Genom Sveriges Paketombuds, Tillväxtverkets och DIGGs Innovationsutmaning önskar vi få fram en datadriven, användaranpassad, skalbar och hållbar lösning för hela leveranskedjan. I första steget tittar vi på transportsträckan från omlastningshubbar till ombud. Lösningen ska kunna kopplas ihop med alla aktörers system, aktörerna ska behålla kontrollen över var ett paket befinner sig och få information från hubben utan att behöva bygga nya system.

Spela videoklipp
Personerna ovan i startbilden (från vänster): Thomas Nilsson (SNX transport), Susanne Lidfelt (Ljusdals kommun), Suzanne Bäckman (Ljusdals kommun), Jenny Norberg (Närljus i Ljusdals kommun), Roland Hamlin (Ljusdals kommun)

UTMANINGEN LANSERADES 5 FEBRUARI 2020

Mer detaljerade bakgrundsinformation till utmaningen delades på lanseringsdagen och dokumentation från dagen återfinns https://challengesgov.se/lansering-av-sveriges-paketombud-data-challenge-5-februari-2020/

BEHOVET

Den optimala lösningen, som idag förstås ännu inte existerar, är en enda kod för paketet under hela transportvägen, från e-handlare till slutmottagare.  Samtidigt ska hela leveranskedjan vara transparent. Aviseringen till slutmottagaren ska inkludera möjligheten att bestämma alternativ till leverans inom det befintliga ombudsnätet. Kvittens ska gå till alla avsändare i kedjan. Leveransstyrningen ska också innebära möjligheten att boka lantbrevbäring om man är berättigad eller blockera hemleverans.

Lösningen ska möjliggöra och effektivisera samtransporter från lokala hubbar till paketombud i landsbygdskommuner och till slutmottagaren. Den ska även kunna byggas ut till att inkludera returhantering och till att ge indikation på utrymmeskapacitet i de områden där paketskåp är aktuella.

Vi hoppas även kunna skapa synergier mellan transportbehov inom olika ombudsformer, utveckla nya distributionskanaler, optimera transporter, utöka paketombudsnätet och bygga ut servicenivån hos redan existerande ombud av andra serviceslag med nya ombudstjänster.

UTMANINGENS KÄRNFRÅGA

Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och förutsägbara transporter och användaranpassade pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder genom datasamverkan?

EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR VI LETAR EFTER


En kod hela vägen
Den som läser koden ska utifrån behörighet få tillgång till relevant information för att klara av sin uppgift i leveranskedjan. Koden bidrar till transparens och spårbarhet samt tydlig ansvarsfördelning under leveransprocessen från e-handlare till slutmottagare.

Avisering, kvittens och utrymmeskapacitet Avisering till slutanvändaren med information om leveransalternativ och returhantering. Kvittens i realtid ska gå till alla avsändare i leveranskedjan. Utrymmeskapacitet hos ombud och paketautomater i realtid för optimal planering av leveranser och returhantering.

Användaranpassning och leveransstyrning Leveransstyrningen ska innebära möjligheten att bestämma leveransalternativ inom det befintliga ombudsnätet oberoende av postnummertillhörighet, att boka lantbrevbäring om man är berättigad och att blockera hemleverans om man önskar leverans hos ombud.

Transportoptimering, tillförlitlighet och hållbarhet
Lösningen ska möjliggöra tillförlitliga, effektiva och hållbara samtransporter från lokala hubbar till paketombud i landsbygdskommuner samt till slutmottagaren vid leveranser, hämtningar och returhantering. 

Synergier inom olika ombudsformer Lösningen ska bidra till synergier mellan transportbehov inom olika ombudsformer, utveckla nya distributionskanaler samt öka serviceutbudet och leveranskvalitén hos existerande ombud. 

SNABBFAKTA OM TÄVLINGEN

Vinnarna av innovationstävlingen: Bidrag som har största potentialen att kommersialiseras och har skapat de bästa och mest innovativa applikationen eller tjänsten som helhet.


• Tävlingsbidraget ska vara en lösning som använder minst en datakälla som finns listade här. Tävlingsbidraget får gärna kombinera någon eller några av dessa datakällor med andra datakällor.
• Tävlingsbidraget ska presenteras i form av en visualisering, mockup, prototyp, film eller liknande.
• Man kan delta som enskild person eller i ett lag.
• Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla som är folkbokförda i Sverige.
•Medarbetare på arrangerande myndigheter får delta, men kan inte ta del av priserna.

Vi riktar oss till Sveriges alla tjänsteinnovatörer, dataexperter, systemutvecklare, studenter och entreprenörer/startups. 

Statistiker, entreprenörer/start ups, systemutvecklare, konceptutvecklare, upphandlare, konsulter, studenter, paketoperatörer i samverkan, lokala transportföretag, branschförbund, företag verksamma i Sverige är välkomna att delta i utmaningen. 

Det går bra att delta som färdiga team eller som enskilda individer.

Deltagarna får tillgång till data från en landsbygdskommun. 

För att få tillgång till data under tävlingsperioden behöver tävlingsdeltagare ingå i ett avtal som reglerar nyttjande av data. Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig kring avtalet.

Vår expertgrupp finns som bollplanksstöd.

Lista över tillgängliga data uppdateras löpande.

Vi kommer att titta på fem aspekter i bedömningen av bidragen:

  • Datadriven – Hur väl lösningen har använt datakällor som tillhandahålls
  • Användaranpassad – Hur väl lösningen skapar värde för användarna i hela leveranskedjan – paketleverantör, paketombud, e-handelsföretag och paketmottagare
  • Skalbar – Lösningen ska kunna fungera lokalt och kan skalas upp för att även fungera regionalt och nationellt 
  • Hållbar – Lösningen ska vara hållbar utifrån ekonomiska, miljömässiga, sociala, och juridiska aspekter. Även säkerhetsaspekter kring datahantering och GDPR ska ingå.
  • Skapa ekonomiska incitament – Lösningen ska bidra till att öka transporteffektiviteten och lönsamheten

Stöddokument som ska beaktas:

TIDSLINJE

  • Lansering av utmaningen: 5 feb 2020
  • Bidragen ska senast vara inne 3 aug 2020
  • Finalister utses : 14 aug 2020
  • Slutpitch under konferensen 2 September i Stockholm

VAD ÄR PRISET?

Vinnarna av innovationstävlingen: Bidrag som har största potentialen att kommersialiseras och har skapat de bästa och mest innovativa applikationen eller tjänsten som helhet.

Genom att delta i innovationstävlingen har ni chansen att inspireras, fördjupa er kunskap på området och skapa värdefulla samarbeten med våra partners. Vinnarna får samtidigt möjlighet att få delta i innovationsupphandling som fortsättning där flertal kommuner är med som behovsägare. Samtliga vinnarlag får max 2 biljetter/lag till internetdagarna i november – Internetstifelsens årligt återkommande konferens för alla som älskar internet.

Utöver det får vinnarna av första priset :  Vinnande svenskregistrerat bolag får delta på Tillväxtverkets Startup Sweden Accelerator Bootcamp och få chansen att träffa experter inom affärsutveckling, landets mest aktiva investerarna och en rad tunga tech-journalister. Vinnande bolag får ett Fast track till accelerator programmet och får skicka max 2 personer till Stockholm. 

Mer information om flera priser kan tillkomma under tävlingens gång. 

Personlig data

Din data kommer hanteras av administratörerna. Datan kommer endast användas under tävlingens process.  För mer information klicka här.

Q&A

Har du frågor eller vill veta mer information om tävlingen kontakta oss på ombudsplattform@challengesgov.se

JURYN

Alexander Zuniga

Verksamhetsutvecklare & Teknisk projektledare Förstudieprojektet Nationell ombudsplattform (Sveriges Paketombud)

Erik Borälv

Programme Manager på Vinnova.
Öppen innovation, Användbarhet, Data, Digitalisering

Suzanne Bäckman

Näringslivsutvecklare på NärLjus i Ljusdalskommun

Lina Moritz

Programchef för CLOSER, en nationell samverkansplattform för effektiva och hållbara godstransporter

Anders Hjalmarsson Jordanius

Enhetschef för Digital Innovation vid RISE Mobilitet och System. Digitaliserad Logistik, Öppna Data, Öppen Digital Innovation. Docent i Data och Systemvetenskap

Filip Kjellgren

Strateg inom hållbar mobilitet på Vinnova.
Fordonsutveckling, gods- & logistikfrågor, mobilitet som tjänst både för stad och gles- och landsbygder

Katarina Gidlund

Professor vid Institutionen för informationssystem och teknologier, Mittuniversitetet.
Ledare för forum om digitalisering (FODI), medlem i SIDAs vetenskapliga råd

FÖR ATT KUNNA DELTA KRÄVS DET
FÖRST ATT ANMÄLAN GÖRS VIA LÄNK

SKICKA IN DITT TÄVLINGSBIDRAG

SAMARBETSPARTNERS

Startup Sweden av Tillväxtverket

INTIATIVTAGARNA

Region Gävleborg logo
DIGG
Tillväxtverket