DATADRIVEN INNOVATIONSTÄVLING FÖR PAKETTJÄNSTER och TRANSPORTER I SVERIGES GLES- OCH LANDSBYGDER : FINALISTERNA

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Utmaningens kärnfråga

Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och förutsägbara transporter och användaranpassade pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder genom datasamverkan?

Det var frågan när innovationsutmaningen startade i februari. Närmare ett trettiotal intresseanmälningar kom in från företag och privatpersoner som ville vara med att tävla. Efter att arbetsgruppen har gått igenom alla tävlingsbidrag återstår tre finalister som listas nedan. Nu ska juryn titta närmare på finalisternas tävlingsidéer och välja ut det bästa bidraget. Vinnaren utses vid en digital prisceremoni den 2:e September. Länk till detaljerna kring utmaningen samt juryns motivering om vem som vann.

Tävlingsbidrag : PinDeliver av Nina Littorin, Patrik Thelandersson och Jon Perslow

pinDeliver är en molnbaserad leveransplattform som innehåller stöd för samtliga delar av leveranskedjan. pinDeliver är en möjliggörare för att skapa effektiva samordnade transporter och transparenta leveranser på gles- och landsbygd. Genom att använda de datakällor som tillhandahållits har de kunnat skapa samordnade leveranser på sin plattform som illustrerar hur pinDeliver kan användas i Ljusdals kommun och skapa värde genom hela leveranskedjan genom att skicka status och aviseringar och skapa transparens.

Tävlingsbidrag: Predictive Movement

Predictive Movement (PM) syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens(AI). I en första etapp ska projektet Predictive Movement UDI steg 2 lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna.

PM utvecklas idag tillsammans med Trafikverket, Vinnova, en region, fyra kommuner, ett universitet,myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken. Tävlingsbidraget är en digital plattform för samordning av transporter utan applikation, men med öppna APIer för att koppla samman befintliga applikationer för olika logistikföretag.

 

Följande personer ingår i arbetet:

Andreas Lundqvist (Iteam), Christian Landgren (Iteam), Izabella Larsson (Iteam), Radu Achim (Iteam), Michael Gråborg (Iteam), Fanny Nyberg (Iteam), Anna Möller (Iteam), Simon Lundell (Iteam), Per Ankersjö (A beautiful soap), Emelie Löthgren (A beautiful soap), Staffan Lundberg (Region Norrbotten), Maj-Britt Swartz  (Länsstyrelsen i Norrbotten), Jimmy Bystedt (Länsstyrelsen i Norrbotten), Sophie Forsberg-Johansson  (Länsstyrelsen Norrbotten), Christian Günther (Ltu), Johanna Lindberg (Ltu), Arne Gylling (Ltu), Jaap van de Beek (Ltu), Karl Andersson (Ltu), Anders Gullberg (Urban City), Hamid Zarghampour (Trafikverket), Peo Svensk (Trafikverket)

Illustration om predictive movement

Tävlingsbidrag : XIID A HandelFinans av Hanna Antby

En öppen inköpsmodell för sortiment varor och butiks produkter både från online e-handel och med aktörer som privat firma och företag. E handel + A handel = ny affärmodell för lönsamhet och näringsverksamhet. Inköpsansvariga, marknadschefer och företagande med strategi och teknikmodeller som gynnar lokal och interaktiv affärsklimat för gröna ytor.

JURYN

Alexander Zuniga

Verksamhetsutvecklare & Teknisk projektledare Förstudieprojektet Nationell ombudsplattform (Sveriges Paketombud)

Erik Borälv

Programme Manager på Vinnova.
Öppen innovation, Användbarhet, Data, Digitalisering

Suzanne Bäckman

Näringslivsutvecklare på NärLjus i Ljusdalskommun

Lina Moritz

Programchef för CLOSER, en nationell samverkansplattform för effektiva och hållbara godstransporter

Anders Hjalmarsson Jordanius

Enhetschef för Digital Innovation vid RISE Mobilitet och System. Digitaliserad Logistik, Öppna Data, Öppen Digital Innovation. Docent i Data och Systemvetenskap

Filip Kjellgren

Strateg inom hållbar mobilitet på Vinnova.
Fordonsutveckling, gods- & logistikfrågor, mobilitet som tjänst både för stad och gles- och landsbygder

Katarina Gidlund

Professor vid Institutionen för informationssystem och teknologier, Mittuniversitetet.
Ledare för forum om digitalisering (FODI), medlem i SIDAs vetenskapliga råd

SAMARBETSPARTNERS

Startup Sweden av Tillväxtverket

INTIATIVTAGARNA

Region Gävleborg logo
DIGG
Tillväxtverket