VAR MED OCH LÖS EN AV DE STÖRSTA UTMANINGAR I SVERIGES GLES- OCH LANDSBYGDER - Intresseanmälan

DAGAR KVAR TILLS
TÄVLINGEN STARTAR

UTMANINGENS KÄRNFRÅGA

Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och förutsägbara transporter och användaranpassade pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder genom datasamverkan?

BAKGRUND

Idag finns ingen enhetlig struktur för datasamverkan mellan e-handel och paketleverantörerna. För att säkra transport- och pakettjänster i alla delar av landet krävs ett effektivt och hållbart samarbete mellan alla aktörer i leveranskedjan.  Post- och pakettjänster som man tar för givet i städerna är idag inte lika tillförlitliga och av samma kvalitet i gles- och landsbygder. 

Att behöva hämta paket hos flera olika ombud, som dessutom kan vara långt ifrån varandra och på betydande avstånd från där man bor eller rör sig upplevs negativt. 

Många transporter går dessutom med liten fyllnadsgrad vilket leder till dyra leveranser och låg lönsamhet. Datasamverkan mellan aktörer blir direkt nödvändig. Det är för paket som ska levereras på långa avstånd som samverkan behövs.

VAD HÄNDER OM DET HÄR PROBLEMET INTE BLIR LÖST?
Hållbara och tillförlitliga transport- och pakettjänster är en central del av ett fungerande och inkluderande samhälle. Om dessa utmaningar inte möts så riskerar man att företag och individer lämnar gles- och landsbygder. Misslyckas marknaden så dör bygden.

DET VI VILL UPPNÅ
Innovationstävlingen efterlyser tävlingsbidrag som kan implementeras för användaranpassade pakettjänster längs hela transportkedjan, från e-handlare till slutkund. Tävlingsbidragen ska också innehålla förenkling av hämtningar och returer av paket.

VAD KRÄVS FÖR ATT DELTA?
Vill du komma med konkreta lösningar till ett verkligt problem? Vi riktar oss till Sveriges alla tjänsteinnovatörer, dataexperter, systemutvecklare, studenter och entreprenörer. 

För att kunna delta i tävlingen krävs det att du gör en intresseanmälan, vilket du gör genom att registrera dig i formuläret nedan. I samband med att tävlingen startar så får du information om tillgång till datakällorna för att bygga din innovation.

ANMÄL INtresse

INITIATIVTAGARNA

Region Gävleborg logo
DIGG
Tillväxtverket