Sustainable Mobility Challenge

Målet med Sustainable Mobility Challenge är att hitta tjänster för vardagsresandet som kombinerar olika resealternativ och minskar behovet av att äga en egen bil. Syftet är att möjliggöra en fossilfri transportsektor i Sverige senast år 2045.
Tre vinnare delar på en prispeng på €150.000 och får delta i förhandling om accelererad marknadsintroduktion i Sverige.

Bakom innovationstävlingen står Energimyndigheten och Swedish Incubator and Science Parks (SISP).

Senast 26 februari ska tävlande ha registrerat sitt intresse för att delta.

Klicka här för att läsa mer om tävlingen!

Samlad logo med SISP, Swedish Energy Agency och Sverige logo