Rädda skogarna från bränder

Exempel utmaning. Arbete med utmaningar kopplade till klimat kommer att startas upp våren 2019. Kontakta projektledaren vid intresse!