Vinnarlag för PTS tävling
Illustration: Gleechi

Innovationstävling som hjälper personer med funktionsnedsättning i arbete

En VR-baserad träningsapp som ger personer med funktionsned­sättningar möjlighet att träna arbetsmoment i egen takt. Det var en av de 24 vinnarna i Post- och Telestyrelsens, PTS, senaste innovationstävling. Tävlingen var PTS 14:e i ordningen och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen.

 

Vad: PTS fjortonde innovationstävling med tema ”Arbetsmarknad för alla”

Vem: ett samarbete mellan PTS och Arbetsförmedlingen

När: april-juni 2017. Vinnare utsågs i december 2017.

 

PTS började med innovationstävlingar redan 2010 och sedan starten har drygt 150 företag fått utvecklingsstöd. Tidigare tävlingar har handlat om allting från smartare e-handel och lösningar för personer med dövblindhet till att förenkla för föräldrar. PTS tidigare tävlingarlänk till annan webbplats

Senaste upplagan av tävlingen, innovation14länk till annan webbplats utgick från behovet att underlätta matchningen mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsgivare. Både genom att stötta arbetstagare med funktionsnedsättning att hitta sina styrkor och se vilka möjliga jobb som finns samt att stötta arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Mål: minska osäkerheten vid rekrytering av funktionsnedsatta personer

Ett av målen med PTS 14:e innovationstävling var att minska den osäkerhet som många arbetsgivare känner när de ska rekrytera personer med funktionsnedsättningar. Tanken var att bidragen i tävlingen ska kunna höja kunskapen hos arbetsgivarna och hitta sätt att göra rekryteringsprocessen mer träffsäker och effektiv så att all kompetens tas tillvara.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med läs- och skrivsvårigheter kan behöva träna arbetsmoment lite extra, och Gleechis tävlingsbidrag bestod av en lösning som med hjälp av virtuell verklighet låter användare träna momenten på ett säkert, kostnadseffektivt och tillgängligt sätt. Gleechi grundades 2014 och har bland annat utvecklat mjukvarulösning för att animera händer som interagerar med objekt.

Se film om Gleechis virtuella handträning på youtubelänk till annan webbplats

18 månader för vidareutveckling

Tillsammans med 23 andra vinnare har nu Gleechi, med vd Jakob Johansson i spetsen, 18 månader på sig att vidareutveckla sin lösning. Varje vinnare kunde få upp till två miljoner kronor och det totalt vinstbeloppet hamnade på 39,5 miljoner kronor, vilket ger ett genomsnitt på 1,6 miljoner kronor per vinnare.

Några av de övriga vinnarna var:

 • En kortspelsinspirerad app som hjälper invandrare med funktionsnedsättning att lära sig den svenska som behövs för att snabbare komma i arbete.
 • En talangbank som matchar ihop arbetsgivares kompetensbehov med färdigheterna från arbetssökande unga med funktionsvariation
 • Ett personlighetstest för rekrytering som har en design som passar alla, oavsett funktionsförmåga.

Samtliga vinnare av PTS 14:e innovationstävlinglänk till annan webbplats

Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och PTS

Arbetsförmedlingen och PTS arrangerade tävlingen tillsammans och anledningen till samarbetet var att båda myndigheterna ska bidra till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

PTS arbetar för ett samhälle där alla informations- och kommunikationsteknik är inkluderande och där alla oavsett funktionsförmåga kan ta del av digitaliseringens möjligheter.

Arbetsförmedlingen har uppdraget att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom driver Arbetsförmedlingen JobTechDevlänk till annan webbplats – en plattform där myndigheten tillhandahåller verktyg och data så att utvecklare enklare ska kunna ta fram nya innovativa tjänster för arbetsmarknaden.

Så gick processen till

 1. Innovationstävlingen öppnade den 20 april 2017 stängde den 15 juni 2017.
 2. PTS och Arbetsförmedlingen gjorde ett initialt urval av ansökningarna för att välja ut de som gick vidare till steg ett.
 3. Dessa utvalda fick presentera sin ansökan för både PTS egna experter och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv och offentlig sektor med branschspecifika kunskaper, kunskaper inom innovation och marknad samt om målgruppernas behov och förutsättningar.
 4. I nästa urval valdes 27 bidrag ut som gick vidare till steg två i tävlingen som innebär möjligheten att genomföra en förstudie.
 5. I förstudien fick den sökande presentera sitt projektförslag närmare genom att mer detaljerat beskriva hur tillgängligheten i lösningen ska säkerställas, budget, tidplan, affärsmodell etc. Detta i syfte att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projektet på önskat sätt och med önskat resultat.
 6. Från detta steg valdes sedan de slutgiltiga 24 vinnarna ut och den 20 december 2017 fattades formellt beslutet. I januari presenterades alla vinnare officielltlänk till annan webbplats.
 7. Alla 24 vinnarna får dela på 39,5 miljoner kronor för att genomföra sina projekt över en period på cirka 18 månader.
 8. Efter projektavslut kommer slutrapporterna publiceras på PTS webbplats.

Hur gick tävlingen till?

Arrangörerna ville få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga. Deltagarna uppmuntrades särskilt att använda öppna data från Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.

 

Vad blev resultatet?

134 ansökningar gav 24 olika vinnarelänk till annan webbplats som fick dela på 39,5 miljoner kronor i prispengar.

 

Mer information

pts.se/innovation14länk till annan webbplats

 

Vad händer nu?

Sedan starten 2010 har över 150 företag fått utvecklingsstöd genom PTS 14 olika innovationstävlingar. Just nu pågår den 15:e innovationstävlingen med temat Konverserande gränssnitt för alla.länk till annan webbplats

Den här gången är målet att få fram innovativa digitala lösningar som baseras på talsyntes, taligenkänning och liknande teknik för att stötta kommunikation mellan människor, oavsett vilken funktionsförmåga de har. Se mer om inriktningen i filmen om den 15:e innovationstävlingenlänk till annan webbplats