Betaltjänster
för alla

PTS innovationstävling

Ta chansen att förverkliga idéer som gör det enklare för fler att betala digitalt. Tre miljoner kronor hägrar i PTS innovationstävling.

Tävlingen är stängd.

Äldre par som genomför en betalning på datorn

Sedan 2010 anordnar Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och för att förbättra vardagen för många.

Med PTS sjuttonde innovationstävling, ”Betaltjänster för alla”, vill vi driva på utvecklingen och få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga.

Vi vänder oss till innovatörer med förmåga att ta fram relevanta lösningar inom området. De bästa förslagen får finansiering på upp till 3 miljoner kronor under en period på 1,5 år. Flera projekt kan få finansiering. Vinnarna utses före midsommar 2021.

De vinnande projekten får dessutom möjlighet att gå kurser inom områden som affärsmodellering och marknadsföring, allt för att resultatet ska ha förutsättningar att nå ut på marknaden.

Projekt som fått finansiering via PTS innovationstävling
Hittills har PTS stöttat 177 projekt med sammantaget 256 miljoner kronor. I snitt per tävling har 11 vinnare tilldelats 1,5 miljoner kronor var i finansiering. Bland tidigare vinnare återfinns allt från Storytel och Doro till KTH och Funka. Alla vinnare hittar du på pts.se/innovation

Bakgrund till årets tema
Näthandeln och utnyttjandet av olika betaltjänster har på senare år ökat rejält samtidigt som kontantanvändningen sjunkit snabbt.

I takt med utvecklingen upplever många med funktionsnedsättning – och även äldre människor – svårigheter med att e-handla, betala fakturor, använda internetbanken och att komma igång med e-legitimation för att identifiera sig och godkänna betalningar. Samtidigt ökar gapet mellan de som är bekväma med att betala digitalt och de som inte är det.

Den negativa spiralen kan delvis bero på att tjänsteutvecklingen går snabbt, vilket gör att vissa gruppers perspektiv ofta inte tas med i utformandet av tjänsterna.
Person med skadad arm som genomför en betalning med mobilen
Vad söker vi?

Vi söker innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster på ett enklare och tryggare sätt, oavsett funktionsförmåga. Lösningarna ska vara utformade för att passa personer med olika förutsättningar och förmågor, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer som inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar.

Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga.

Övergripande krav
 • Användning ska vara möjlig på flera olika sätt (multimodalitet). Till exempel med hjälp av gester, ljud och bilder. Vi vill också se att utformningen tar hänsyn till användning ur ett jämställdhetsperspektiv.
 
 • Slutanvändare bör vara med och göra användartester under projektets gång. Vi ser gärna att testgrupperna är jämnt könsfördelade.
 
 • Beskriv var i värdekedjan ni befinner er och vilka faktorer och aktörer som projektet är beroende av.  
 • Föreslå lösningar som är realistiska att nå ut med till marknaden. Detta är särskilt viktigt för lösningar som så många som möjligt ska kunna ta del av.
 
 • Lösningar som kan användas även vid brist på mobiltäckning premieras, eftersom tillgänglighet inom hela Sverige är en viktig faktor.  
Intressanta områden att utgå ifrån

Med betaltjänst menar vi tjänster som används när en digital betalning ska utföras på datorn eller i mobilen. Vi vill se lösningar som underlättar för användaren att genomföra betalningen. Lösningarna ska bidra till att öka tryggheten i att använda tjänsterna. 

Exempel på områden som är intressanta för innovationstävlingen:

 • Betallösningar vid e-handel.
 
 • Mobila betallösningar – exempelvis app, SMS eller mobil plånbok.
 • Fakturabetalning i exempelvis internetbank eller digital brevlåda.
 
 • Signering och identifiering (e-legitimation).
 

Även om signering och identifiering inte är en betallösning i sig, är det en förutsättning för att kunna utföra en betalning. Och något som många tycker är svårt att använda.

Exempel på problemområden och behov

Här är konkreta exempel på problem kopplade till betaltjänster, som kan ge inspiration till dig som innovatör: 

Kognitivt tillgänglig

Produkter/tjänster med stor kognitiv tillgänglighet. Det kan handla om att göra det enklare att betala digitala fakturor i internetbanken.

Komma igång

Lösningar som underlättar för användaren att registrera sig och börja använda digitala betaltjänster. Det kan vara en tjänst som förenklar processen för att skaffa en e-legitimation eller hur man får tillgång till en viss betaltjänst.

Guidning

Lösningar som underlättar för användaren att använda digitala betaltjänster. Kanske en tjänst som visar hela kedjan från att skaffa en e-legitimation till att slutföra ett köp på nätet. Eller något som tydligare hjälper användarna att förstå och använda en viss tjänst.

Budgetkontroll

Betallösningar som fokuserar på det aktuella köpet och som sållar bort onödig information och merförsäljning vid köpögonblicket. Eller som tydliggör användarens budget före och efter ett köp.

Utbildning

Nya tjänster eller varianter av befintliga tjänster som låter användaren prova produkten. Till exempel en demotjänst för banktjänster eller en variant på en befintlig betaltjänst med färre eller enklare funktioner än den nuvarande.

Ett mynt rullar genom en digital labyrint
Vem kan söka?

Alla företag eller organisationer med svenskt organisationsnummer kan vara med i tävlingen. Läs mer om kriterier och finansiering

Hur söker man?

Klicka på länken nedan för att komma till ansökan i form av ett webbformulär och ett ansökningsdokument. Ansökan måste ha kommit in senast kl 16:00 den 25 februari 2021.

Hur går tävlingen till?
PTS utvärderar de inkomna ansökningarna under våren 2021 och beslutar vilka sökande som får finansiering att genomföra sitt projekt. Detta beräknas ske i juni 2021. Inledningsvis gallras ansökningar bort som inte ryms inom temat, inte är korrekt ifyllda, har låg kreditvärdighet etc. Kvarvarande ansökningar bedöms av tävlingsledningen och ett internt expertråd. Därefter fattas beslut om vilka ansökningar som går vidare för bedömning av ett externt expertråd. Övriga ansökningar får besked om avslag. Efter en utfrågning i realtid av det externa expertrådet och en efterföljande utvärdering utses vinnarna i tävlingen.
Så deltar du i tävlingen
 1. Läs igenom den detaljerade
  tävlingsinformationen samt bilaga 1 och bilaga 2.
 2. Öppna ansökningsdokumentet (pdf-format) och projektplanen (excel-format). Ladda ned genom att trycka på spara.
 3. Läs igenom samtliga frågor i ansökningsdokumentet. Fyll därefter i det – det görs lokalt på din dator genom att aktivera redigera. Använd Adobe Reader och inte någon inbyggd PDF-läsare. Fyll i projektplanen i Excel. Kom ihåg att spara dina dokument.
 4. Fyll i bakgrundsinformation i webbformuläret och ladda upp ansökan på challengesgov.se/pts-innovation senast den 25 februari 2021 klockan 16.00.

Observera att ansökningsdokumentet är tillgänghetsanpassat och gjort i PDF-format. Filen ska fyllas i och därefter laddas upp. Den får inte förändras i övrigt.

 • Skriv inte mer text än vad som får plats och syns i rutorna i dokumentet och inte heller fler tecken än vad som anges.
 
 • Spara och granska dokumentet innan det skickas in för att se så att all text får plats.
Viktiga datum
PTS målsättning är att hålla följande tidplan:
Bild på tidsplan

7 december 2020

Tävlingen öppnar för ansökan (kl. 18.00)

25 februari 2021

Sista ansökningsdag (kl. 16.00)

Slutet av april 2021

Beslut meddelas efter PTS första utvärderingen – de som går vidare får en kallelse till expertråd

Maj 2021

Expertråd med utfrågning där tävlingsdeltagaren presenterar sitt projekt.  

Juni 2021

Vinnarna i tävlingen utses

Slutet av juni 2021

Kick-off med prisutdelning

Augusti 2021

Kurs i affärsmodellering i Stockholm

Oktober 2021

Go-to-market-kurs i Stockholm

Har du frågor?
Läs mer under vanliga Frågor & svar

På PTS webbplats finns information om tidigare tävlingar och PTS innovationstävling i allmänhet. Läs mer på pts.se/innovation

Under ansökningstiden svarar PTS på frågor från sökande. Skicka dessa till innovation@pts.se. Svar erhålls via e-post inom tre arbetsdagar. Alternativt ring på telefon 08-678 55 52 (9.00-16.30).

Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur PTS behandlar personuppgifter för PTS innovationstävling.