Från utanför
till internet

PTS Innovationstävling
2019

Vinn 2 miljoner för att hjälpa människor
gå från utanför till internet

Bild på en trasslig lila sladd.

Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Till vår sextonde innovationstävling söker vi lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart.

Har du en idé om nya eller förbättrade lösningar? Eller uppslag till studier? Ansök när tävlingen öppnar hösten 2019. Varje vinnande projekt får finansiering på upp till 2 miljoner kronor, och flera vinnare kommer att utses.

Information om tävlingen och kommande ansökningsperiod uppdateras löpande.

Har du frågor?
För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller
08-678 55 52.

På PTS webbplats finns information om tidigare tävlingar och PTS innovationstävling i allmänhet. Läs mer på pts.se/innovation

Bild på färgglada sladdar som formar händer.