Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i PTS innovationstävling

→  Tillbaka till huvudsidan

Ett mynt rullar genom en digital labyrint

Post- och telestyrelsen (PTS) är en statlig myndighet och personuppgiftsansvarig.

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress och telefonnummer.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Enligt PTS instruktioner och regleringsbrev har PTS möjlighet att anordna innovationstävlingar för att uppnå detta. Genom PTS innovationstävlingar får företag och organisationer finansiering av tjänste- och produktutveckling på upp till 3 miljoner kronor per vinnande projekt. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är därför artikel 6.1 e) i dataskyddsförordningen.

För statliga myndigheter är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. De dokument som rör innovationstävlingen och som skickas in till PTS kommer att bli allmänna handlingar och kommer därför att bevaras enligt dessa regler.  

PTS sparar uppgifterna för att komma i kontakt med dig under tävlingens process. För de projekt om erhåller slutgiltig finansiering behöver PTS uppgifterna för att kunna handlägga projektet under projekttiden samt i tre år efter att projektet är klart för att kunna följa upp projektet. Registrerade personuppgifterna sparas i upp till tio år efter att projektet har slutrapporterat. Anledningen är administrativa krav i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 360/2012). Behöriga tjänstemän på PTS har tillgång till personuppgifterna.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort felaktiga uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter bredvid.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom
dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter

Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm
E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00