Frågor och svar

PTS innovationstävling: Betaltjänster för alla

→  Tillbaka till huvudsidan

Allmänna frågor

Varför anordnar PTS denna tävling?

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Därför anordnar PTS innovationstävlingar som bidrar till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Studier visar att personer med funktionsnedsättning upplever att det svårare att betala räkningar och e-handla idag än för några år sedan. Detta kan delvis bero på att vissa gruppers perspektiv ofta inte tas med i utformandet av betaltjänster. I vår sjuttonde innovationstävling, med temat ”Betaltjänster för alla”, vill vi hitta långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga.

Varför ska jag ansöka till PTS innovationstävling från Challengesgovs webbplats?

Challengesgov.se är en samverkansplattform för innovationsutmaningar med målet att underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas med öppen och datadriven innovation. PTS har valt att utlysa innovationstävlingen på plattformen.

Vad menar ni med betaltjänst?

Med betaltjänst menar vi tjänster som används när en digital betalning ska utföras på datorn eller i mobilen. Vi vill se lösningar som underlättar för användaren att genomföra betalningen, gärna även vid tillfällig brist på mobiltäckning. Lösningarna ska bidra till att öka tryggheten i att använda tjänsterna.

Exempel på områden som är intressanta för innovationstävlingen:

  • Betallösningar vid e-handel.
 
  • Mobila betallösningar – exempelvis app, SMS eller mobil plånbok.
 
  • Fakturabetalning i exempelvis internetbank eller digital brevlåda.
 
  • Signering och identifiering (e-legitimation).

 

Behöver vi komma på en ny idé för att delta i tävlingen?
Nej, tävlingen vänder sig både till dig som vill utveckla en ny lösning och till dig som ser behov av att vidareutveckla en befintlig lösning, så att den bättre möter alla användares behov, oavsett funktionsförmåga.

Vilka får delta i tävlingen?
Alla svenska företag/organisationer får delta i tävlingen  med vissa undantag. Mer om kriterierna för att delta hittar du i dokumentet Tävlingsinformation.

När startar tävlingen?
Tävlingen startar den 7 december 2020.

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag är den 25 februari 2021 kl. 16.00.

När utses vinnarna?
Projekten som får finansiering utses före midsommar 2021.

Hur många kan vinna i en och samma tävling?
Det finns ingen gräns för hur många som kan vinna men i snitt har elva vinnare utsetts per tävling.

Vad består vinsten av?
Vinnande bidrag får upp till tre miljoner kronor för att utveckla sin idé eller för att vidareutveckla en befintlig lösning. Dessutom erbjuds vinnarna ett intressant nätverk samt möjlighet att gå kurser inom områden som lansering och affärsmodellering, allt för att projektresultatet ska ha förutsättningar att nå marknaden, slutanvändarna och andra berörda aktörer.

Delar vinnarna på tre miljoner?
Nej, varje enskilt projekt kan få upp till tre miljoner i finansiering.
Vad ska prispengarna användas till?
Prispengarna ska användas till att ta sin projektidé till färdig lösning så att resultatet kan komma till verklig nytta för användarna.

Lösningarna ska vara utformade för att passa personer med olika förutsättningar och förmågor, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer som inte kan, förstår eller vill använda digitala betallösningar. Till exempel genom att ta fram:

  • Produkter/tjänster med stor kognitiv tillgänglighet. Det kan vara att göra det enklare att betala digitala fakturor i internetbank.

  • Lösningar som underlättar för användaren att registrera sig och börja använda digitala betaltjänster. Det kan vara en tjänst som förenklar själva processen för att skaffa e-legitimation eller en mobil betaltjänst.
  • Lösningar som underlättar för användaren att använda digitala betaltjänster. Kanske en tjänst som visar hela kedjan från att registrera sig för e-legitimation till att slutföra ett köp på nätet. Eller en lösning som tydligare än idag hjälper användarna att förstå vad en viss identifieringstjänst är bra för och hur den används.

  • Betallösningar som sätter fokus på det aktuella köpet och sållar bort onödig information och merförsäljning vid köpögonblicket. Det kan vara en tjänst som tydliggör användarens budget före och efter ett köp.

  • Nya tjänster eller varianter av befintliga tjänster som låter användaren prova produkten. Det kan vara en demotjänst för banktjänster eller en variant på en befintlig digital betaltjänst med färre eller enklare funktioner än den nuvarande.  
 
 
Hur går tävlingen till?
Tävlingen sker i följande steg:

7 december 2020 – tävlingen öppnar för ansökan (kl 08.00)

25 februari 2021 – sista ansökningsdag (kl. 16.00)

Under vintern/våren 2021 genomförs presentationer och utvärdering av ansökningar av PTS och externt expertråd.

Juni 2021 – Vinnare utses och meddelas om beslut att få genomföra sina projekt.
Finns det några tips till mig som vill delta?
PTS bedömer ansökningarna ur ett helhetsperspektiv. Det bästa tipset är att ha ett realistiskt och genomförbart projektförslag som involverar målgruppen. Ett annat tips är att verkligen presentera en lösning som bidrar till att fler kan nyttja digitala betaltjänster. Dessutom bör du börja med ansökan i god tid då detta är någonting som kan ta tid.

Hur mycket medfinansiering krävs i projektet?
PTS kräver minst 15 procent egenfinansiering i projektet.

Egenfinansiering kan ske på olika sätt, exempelvis genom egen insats av arbete eller kapital.

Då egenfinansiering visar på engagemang ser PTS positivt på en hög egenfinansiering, framförallt hos vinstdrivande företag.

Ansökningsprocessen

Kan jag lämna in flera ansökningar?
Du kan lämna in flera ansökningar, men PTS finansierar endast ett projekt per organisation.

Hur ska jag göra med moms?
Finansiering genom PTS innovationstävling räknas som ”stöd av mindre betydelse” och är ett statligt stöd som inte är momspliktigt.

Om du bedriver momspliktig verksamhet ska momsen dras av precis som vanligt. I budgeten ska därför alla poster där du specificerar inköp av varor och tjänster redovisas utan moms.

OBS! Om du inte bedriver momspliktig verksamhet måste momsen inkluderas i alla poster i budgeten där du har angett inköp av varor och tjänster. Det gäller exempelvis för underkonsulters lönekostnader.
Måste jag skicka in en video?
Det är frivilligt att skicka in en video där du berättar om ditt projekt. Vår erfarenhet är dock att en video är till fördel för dig eftersom vi som utvärderare får en mer nyanserad bild av din idé.

Vad händer när jag skickar in min ansökan?
Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. PTS kommer sedan att bedöma ansökan utifrån ett helhetsperspektiv enligt framtagna kriterier, läs mer om dessa i dokumentet Tävlingsinformation. Inledningsvis gallras ansökningar som inte ryms inom temat, inte är korrekt ifyllda, har låg kreditvärdighet etc. bort. Därefter bedöms kvarvarande ansökningarna av ett internt expertråd hos PTS samt ett externt expertråd med representanter från näringslivet.