Frågor och svar

PTS innovationstävling: Från utanför till internet

→  Tillbaka till huvudsidan

Allmänna frågor

Varför anordnar PTS denna tävling?
Idag upplever drygt 1 miljon människor att de inte är digitalt delaktiga. Av dessa har flera hundra tusen aldrig använt internet. I vår sextonde innovationstävling, med temat ”Från utanför till internet”, vill vi hitta lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. 

Varför hamnar jag på Challengesgovs hemsida när jag skriver pts.se/innovation16?
Challangesgov är en samverkansplattform för innovationsutmaningar med målet att underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas med öppen och datadriven innovation. PTS har i år valt att utlysa tävlingen på plattformen. 

Vilka får delta i tävlingen?
Alla svenska företag/organisationer får söka med vissa undantag, läs om dess i dokumentet Tävlingsinformation.

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag är den 7 november 2019 kl. 16:00.

 

När utses vinnarna?
Projekten som gått vidare till förstudiefasen utses i februari 2020.

Hur många kan vinna i en och samma tävling?
Det finns ingen gräns för hur många som kan vinna men normalt brukar 10–15 vinnare utses per tävling. 

Vad består vinsten av?
Vinsten består av max 2 miljoner kronor för att utveckla sin idé. Dessutom erbjuds vinnarna ett intressant nätverk samt möjlighet att gå kurser inom områden som lansering och affärsmodellering, allt för att projektresultatet ska ha förutsättningar att nå slutanvändarna och andra berörda aktörer.

Delar vinnarna på 2 miljoner?
Nej, varje enskilt projekt kan få upp till två miljoner i finansiering.

Vad ska prispengarna användas till?
Prispengarna ska användas till att ta sin projektidé till färdig lösning så att resultatet kan komma till verklig nytta för användarna – inga förslag för byrålådan här inte!

Lösningarna ska vara utformade för att passa personer med olika förutsättningar och förmågor, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer som inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Till exempel genom att ta fram: 

  • nya tjänster eller varianter av befintliga tjänster som förenklar för användaren eller låter användaren prova befintliga lösningar 
 
  • tjänster som guidar användaren genom de steg som krävs för att bli digital 
 
  • lösningar som ökar användarens motivation till att använda digitala tjänster
 
  • lösningar som motverkar näthat eller bidrar till att användaren får ökad kunskap om integritet och digital trygghet på internet 
 
  • lösning eller koncept som på ett nytt och pedagogiskt sätt illustrerar vilka problem eller utmaningar som icke digitala användare har 
 
 

Hur går tävlingen till?
Tävlingen sker i följande steg:

30 september 2019 – tävlingen öppnar för ansökan

7 november 2019 – sista ansökningsdag (kl. 16.00)

21 februari 2020 – sökande meddelas beslut om att få genomföra förstudie

Februari – april 2020 – sökande genomför förstudie

Mars 2020 – kurs i affärsmodellering i Stockholm 

Juni 2020 – sökande meddelas beslut om att få genomföra projekt

Finns det några tips till mig som vill delta?
PTS bedömer ansökningarna ur ett helhetsperspektiv. Det bästa tipset är att ha ett realistiskt och genomförbart projektförslag som involverar målgruppen. Och en lösning som verkligen bidrar att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, inklusive personer med funktionsnedsättning. Dessutom bör du börja med ansökan i god tid då detta är någonting som kan ta tid. 

Hur mycket medfinansiering krävs i projektet?
PTS krävs minst 15 % egenfinansiering i projekten. Egenfinansiering kan ske på olika sätt, exempelvis genom egen insats av arbete eller kapital.

Då egenfinansiering visar på engagemang ser PTS positivt på en hög egenfinansiering, framförallt hos vinstdrivande företag. 

Ansökningsprocessen

Kan jag lämna in flera ansökningar?
Du kan lämna in flera ansökningar men PTS finansierar endast ett projekt per organisation.

Ska jag räkna med moms i budgeten?
Nej, stöd av mindre betydelse är ett statligt stöd och därför inte momspliktigt.

Om du bedriver momspliktig verksamhet ska momsen dras av precis som vanligt. I budgeten ska därför alla poster där du specificerar inköp av varor och tjänster redovisas utan moms.

OBS Om du inte bedriver momspliktig verksamhet måste momsen inkluderas i alla poster i budgeten där du har angett inköp av varor och tjänster. Det gäller exempelvis för underkonsulters lönekostnader. 

Måste jag skicka in en video?
Det är frivilligt att skicka in en video där du berättar om ditt projekt. Vår erfarenhet är dock att en video är till fördel för dig eftersom vi som utvärderar får en mer nyanserad bild av din idé.

Vad händer när jag skickar in min ansökan?
Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. PTS kommer sedan att bedöma ansökan utifrån ett helhetsperspektiv enligt framtagna kriterier, läs mer om dessa i dokumentet tävlingsinformation. Inledningsvis gallras ansökningar som inte ryms inom temat, inte är korrekt ifyllda, har låg kreditvärdighet etc. bort. Därefter bedöms kvarvarande ansökningarna av ett internt expertråd hos PTS. Varje ansökan läses av minst två experter. I februari ges besked om vilka bidrag som går vidare till förstudiefasen.