Öppen innovation med data som strategisk resurs

Hur kan offentliga data och plattformar såsom challengesgov.se bidra till ett innovativare Sverige? Och hur blir vi smartare genom att arbeta med öppna data, hackathon och datalabb? Det var frågor som nyligen diskuterades på konferensen Offentliga rummets nätverksdag.

Anna Svedlund, Lantmäteriet
Om regeringsuppdraget kring tillgängliggörande av värdefulla datamängder
Angela Yong, Tillväxtverket
Sveriges nya nationella plattform för öppen och datadriven innovation – kan tävlingar vara en väg att gå?
Ann Molin
Hack for Sweden som plattform för medborgardriven innovation
Kristine Ulander, DIGG
DIGG:s nya regeringsuppdrag kring öppna data, öppen och datadriven innovation samt artificiell intelligens – vad händer härnäst?
Jonas Södergren, Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens datalabb, JobTech
Workshop med diskussion om hur offentliga data och plattformar såsom challengesgov.se kan bidra till ett innovativare Sverige, samt hur vi blir smartare genom att arbeta med öppna data, hackathon och datalabb
Erik Borälv, Vinnova
Datalabb och data som del av digital infrastruktur och nödvändigt krav för AI
Magnus Enzell, Regeringskansliet:
Visionen med öppen innovation med data som strategisk resurs
Föregående
Nästa

Öppna data är en väg till innovation och tillväxt som gynnar hela samhället; ett smartare Sverige skapat av medborgare och myndigheter tillsammans. Hur kan offentliga data bidra till ett innovativare Sverige och vad krävs för att visionen kring öppna data ska bli verklighet? Detta, och mycket annat, stod på agendan på nätverksdagen som DIGG, Tillväxtverket, Vinnova, Hack for Sweden och Regeringskansliet arrangerade.

Bland programpunkterna kan noteras:

·         Sveriges nationella plattform för öppen och datadriven innovation, samt erfarenheter från genomförda case – kan tävlingar vara rätt väg att gå?

·         DIGG:s nya regeringsuppdrag om öppna data, öppen och datadriven innovation samt artificiell intelligens – vad som händer härnäst

·         Lantmäteriets regeringsuppdrag om tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder

·         Hack for Sweden – Sveriges nya plattform för medborgardriven innovation – erfarenheter hittills och resan framåt

·         Stöd för datadriven innovation och hur miljöer och nätverk kan öka användningen av data – Vinnova presenterar nya datalabb och datafabriker som kan utveckla lärande, beslutsprocesser och praktiska färdigheter kring användning av data.

Dessutom presenterade Arbetsförmedlingens datalabb JobTechDev några spännande nyheter, bland annat att en ny sökmotor och en ny datainsamlingstjänst. En liten film om just detta går att se här:

Alla presentationer från dagen går att ta begära in..

Under nätverksdagen genomfördes även en workshop där deltagarna skulle diskutera kring dessa frågeställningar:

·         Vad behöver vi göra mer för att nyttja resurserna på ett ännu smartare sätt?

·         Vad krävs av den offentliga sektorn göra för att förbättra Sverige som “Digital Government”?

Några av de 50-tal svar som gavs finns fångade i nedanstående ordmoln:

Ett färgglatt ordmoln.
Här är några av de svar som gavs av deltagarna i workshopen kring hur vi utnyttjar resurserna smartare och vad som krävs av den offentliga sektorn