MJUKLANSERING AV PLATTFORMEN

I december 2018 genomfördes en mjuklansering av denna plattform. Under en förmiddag gavs introduktion och bakgrund till satsningen av projektledare Angela Yong. Klicka gärna på filmen här nedanför för att ta del av en snabbrepris:

Dessutom fick deltagarna höra på följande talare:

  • Göran Lättman, projektägare på Tillväxtverket om uppdraget kring öppen och datadriven innovation
  • Magnus Enzell från Finansdepartementet talade om Regeringens planer för 2019 med öppna data och datadriven innovation samt visionen att bygga ett smartare Sverige
  • Sofie Arvidsson från Tillväxtverket talade om myndighetssamarbetet verksamt.se och dess datadrivna utmaning
  • Arash Sangari från Tillväxtverket pratade om vad som händer när Startup Sweden meets Govtech
  • Viktoria Hagelstedt talade om om den nya myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Därefter följde två workshops i parallella spår:

  • Det ena var en snabb introduktion till arbetssättet med datadrivna utmaningar där deltagarna kunde testa på att skapa och lansera en utmaning
  • Det andra var en diskussion om pågående och framtida initiativ som kan dra nytta av den nationella plattformen för datadrivna utmaningar