Lansering av datadriven innovationstävling om pakettjänster och transport i Sveriges gles- och landsbygder den 5 Februari 2020 - Dokumentation

PROGRAM – LANSERINGSDAGEN 

OBS: Klicka på understrukna länkarna för att få upp presentationerna 

Samtliga videoinspelningar finns på Youtube

 

Inledning 

Talare:

Talare: Carina Munter, projektledare Region Gävleborg

 

Paketlogistikens utmaningar i landsbygdskommuner – NärLjus (Ljusdals kommuns näringslivskontor) och Ljusdals kommun 

Talare:

Suzanne Bäckman, Näringslivsutvecklare, NärLjus 

Jenny Norberg, Näringslivsutvecklare, NärLjus 

Thomas Nilsson, SNX Logistik 

Susanne Lidfeldt Jur. Kand. Projekt Upphandling , Ljusdals kommun

Roland Hamlin Projektutvecklare, Enheten för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdals kommun

 

 

 

Lansering av innovationsutmaningen  – Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG), NärLjus (Ljusdals kommuns näringslivskontor), Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform (Sveriges Paketombud)

Talare:  

Angela Yong, Projektledare challengesgov.se TIllväxtverket/DIGG 

Alex Zuniga, Sveriges Paketombud

Olle Janrik, Sveriges Paketombud

 

INTIATIVTAGARNA

Region Gävleborg logo
DIGG
Tillväxtverket