PTS konverserande gränssnitt för alla

PTS femtonde innovationstävling är stängd för ansökan. PTS arbetar nu med att bedöma de inkomna ansökningarna och lämna besked om projekt som gått vidare till steg 1 under maj 2018.

Följ framstegen med tävlingen genom att klicka här

Målet med PTS femtonde innovationstävling är att få fram innovativa digitala lösningar som baseras på talsyntes, taligenkänning och liknande teknik för att stötta kommunikation mellan människor, oavsett vilken funktionsförmåga de har. Varje vinnare kan få finansiering på upp till 3 miljoner kronor.