→  Tillbaka till InfraAwards huvudsidan

Tre frågor till tre jurymedlemmar

Vi har tillfrågat de tre företag som möjliggjort tävlingens prisbelopp om deras syn på innovation, hållbarhet och förväntningar på InfraAwards tävling.

Nils Rydén Liggande-formatt

Nils Rydén

Chef anläggningsteknik, PEAB
Universitetslektor i geologi, LTH

Beskriv ert företags syn på utveckling via innovation och vikten av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk)
Peab har stort fokus på utveckling och hållbarhet och det är en naturlig del av vår kultur när vi bygger transportinfrastruktur som vägar, broar, hamnar och järnvägar. Nu satsar vi mer än någonsin på vad vi kallar ”Närproducerat Samhällsbyggande”, där vi tar ansvar för hela kedjan från råvaror till färdiga produkter och arbetar med lokala resurser och material för att nå våra hållbarhetsmål.
 
Vilka fördelar ser ni med innovationstävlingar och varför har ni valt att engagera ni er i InfraAwards?
Vi på Peab vill vara en del av lösningen på samhällets utmaningar inom hållbarhet. Vi tror att alla måste och behöver engagera sig för att vi ska nå målen i Agenda 2030. InfraAwards är ett jättebra initiativ för att få in nya ideér och göra det möjligt för alla att bidra.
 
Vad hoppas ni att InfraAwards tävlingsbidrag ska lösa för behov inom transportinfrastruktur?
Vi hoppas att InfraAwards 2021 kan hjälpa en riktigt god idé framåt både ekonomiskt och praktiskt genom kontakter och information. För oss på Peab kan detta handla om behov för effektivare återbruk av schaktmassor, minskade transporter, säkrare arbetsmiljö, nya material med mindre klimatbelastning.

Hans Siljebäck

BID Manager
Independent Business Group

Beskriv ert företags syn på utveckling via innovation och vikten av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk)
Hållbarhet är utgångspunkten i IBG’s arbete eftersom vi hjälper våra kunder runt om i världen med effektivisering och upphandlingar. Flygbranschen som vi representerar arbetar hårt med innovation, dvs nya idéer (utnyttja resurser bättre), ny teknik (nya bränslen) och nya processer (miljövänligare inflygning).
 
Vilka fördelar ser ni med innovationstävlingar och varför har ni valt att engagera ni er i InfraAwards?
Innovationstävlingar ger oftast deltagarna lite mer frihetsgrad än traditionella utlysningar. Vi på IBG engagerar oss för att ge en signal till de sökande att lämna in förslag, som involverar det undre luftrummet i framtidens infrastruktur.
 
Vad hoppas ni att InfraAwards tävlingsbidrag ska lösa för behov inom transportinfrastruktur?
Vi hoppas som sagt att få se några lösningar som möter behoven inom det undre luftrummet. Vi ser att flyget i det undre luftrummet kommer att ha samma behov som det traditionella flyget, plus att det systematiskt kommer att byggas ihop med den byggda infrastrukturen.

Tabita Gröndal

Hållbarhetskonsult & Expert inom Klimatpåverkan
Sweco

Beskriv ert företags syn på utveckling via innovation och vikten av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk)
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vi ser innovation och digitalisering som viktiga möjliggörare i denna omställning. För oss är det viktigt att utveckla vår verksamhet utifrån nya kundbehov och samhällsförändringar. På Sweco ser vi innovation som en central del för att kunna erbjuda våra kunder bättre tjänster och framtidssäkra vår verksamhet och våra erbjudanden.
 
Vilka fördelar ser ni med innovationstävlingar och varför har ni valt att engagera ni er i InfraAwards?
Innovationstävlingar är ett kreativt format som uppmuntrar till- och främjar nytänkande. Vi använder själva innovationstävling som metod för att samla in idéer och goda exempel och för att lyfta innovationskraften hos våra medarbetare. Genom Infra Awards får hela branschen en möjlighet att delta och vara innovativa tillsammans. För att lyckas ställa om till ett mer hållbar transportsystem och en mer produktiv bransch behöver vi tänka om och tänka nytt – något som Infra Awards uppmuntrar och premierar.
 
Vad hoppas ni att InfraAwards tävlingsbidrag ska lösa för behov inom transportinfrastruktur?
 Att bygga och underhålla transportinfrastruktur är kostsamt och tidskrävande. Transportinfrastrukturen orsakar mycket klimatgasutsläpp, luftföroreningar och buller. Och det finns fortfarande inte tillräckligt stora incitament och möjligheter för människor att göra hållbara transportval. Detta är bara några av problemen som vi hoppas att tävlingsbidragen i InfraAwards ska bemöta och komma med smarta lösningar på. För att lyckas behöver vi öka branschens innovationsförmåga och tillgodogöra oss ny teknik, men också hitta nya affärs- och samarbetsformer och utmana rådande policies och regelverk. 

Initiativtagare