En bild på en stad i solnedgången med texten "Hack for Sweden 2019" i mitten.

Hållbarhet och FN:s globala mål. Det är årets fokus för Hack for Sweden – Sveriges största myndighetshackaton. Hack for Sweden arrangeras den 4-6 april 2019 och avslutar en intensiv innovationsvecka som även inkluderar toppmötet Digigov samt Sweden Demo Day.

På Hack for Sweden förra året deltog 350 personer och årets mål är 500 deltagare samt 500 representanter från myndigheter och företag.

För information om årets upplaga – gå in på https://hackforsweden.se/

Miljö, trafik, näringsliv, hälsa, arbetsmarknad samt utbildning och forskning. Det är årets tävlingskategorier i Hack for Sweden. Några av de konkreta frågeställningar som deltagarna i år kan välja att utmanas av är:

 • Hur kan vi hjälpa medborgare att fatta
 • miljösmarta beslut i vardagen?
 • Hur kan vi göra persontransporter tryggare,
  enklare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv?
 • Hur kan vi belysa samhällsutmaningar med
  marknadspotential för entreprenörer?
 • Hur ökar vi medborgares och samhällets
  motståndskraft och beredskap vid krissituationer?
 • Hur tillgodoser vi kompetensförsörjningen på en
  alltmer föränderlig arbetsmarknad?
 • Hur tillgängliggör vi forskningsresultat i högre
  grad till medborgare för att motarbeta ”fake news”?
Hack for Sweden band med föreläsare i bakgrunden
Vinnarna av Hack for Sweden får förutom en prissumma också möjligheten att förverkliga sin hållbara digitala lösning, i samarbete med deltagande företag och myndigheter.
Hack for Sweden bild på ett lag

Snabbfakta om Hack for Sweden:

• Bildades 2014 på initiativ av olika myndigheter
• Syftet är medborgardriven innovation genom öppna data • Har hittills huvudsakligen bestått av ett årligt helgbaserat hackaton
• År 2018 deltog 350 personer, varav 220 tävlingsdeltagare och 130 myndighetsrepresentanter
• Deltagarna tävlar i att skapa digitala lösningar för ett smartare och mer hållbart Sverige
• Hack for Sweden baseras på öppna data från myndigheter
• Styrgruppen består av elva myndigheter och ett råd med representanter för svenska näringslivet
• Olika myndigheter har turats om att ansvara för projektet. Sedan 2018 ligger ansvaret på Arbetsförmedlingen och i höst tar DIGG över ansvaret permanent.