Färdplan GovTech – en viktig pusselbit för framtiden

GovTech innebär nya digitala välfärdstjänster som skapas i samverkan mellan innovativa företag och offentlig sektor. Vi pratade med Magnus Enzell, sakkunnig på Infrastrukturdepartementet, om hur GovTech kan vara till nytta för att bättre klara av våra stora samhällsutmaningar:

– Jag tror att hela den offentliga förvaltningen måste jobba smartare för att vi skall kunna klara av våra samhällsutmaningar, och därför behöver vi en vital GovTech-sektor, säger Magnus Enzell.

Ett av hans egna favoritexempel på samarbete mellan privata företag och det offentliga är Volvo Cars halkidentifieringsteknik ”Slippery Road Alert”. Volvobilar som körs i Sverige levererar data till Trafikverket om hur hala landets vintervägar är, vilket ger myndigheten möjlighet att vidta åtgärder såsom att åka ut och salta eller sanda de hala vägarna.

– Govtech är en kulturförflyttning, men lika viktigt som att vi har en stark svensk GovTech-sektor är det att vi jackar in oss i, exempelvis, det europeiska GovTech-ekosystemet för att få tag på de bästa lösningarna som erbjuds i andra länder. I vissa fall måste vi sträcka oss ännu längre och använda oss av globala ekosystem inom GovTech för att kunna lösa våra ganska komplexa problem, säger Magnus Enzell.

Som exempel på myndighetsinitiativ som arbetar proaktivt med datadrivna ekosystem nämner han Arbetsförmedlingens satsning JobTechDev, storsatsningen Hack for Sweden, samt challengesgov.se – den nationella plattformen för öppen och datadriven innovation.

Se hela intervjun här: