DATA

LÖS PROBLEM MED DATA

För 5200 år sedan skapades det äldsta och mest kända lämningarna av nedskriven information som faktiskt då löste ett logistikproblem, denna information användes då som bokföring för templet i Uruk.

Detta kan alltså klassas som data, visserligen analog data men sedan dess har många nya verktyg hjälpt oss hantera stora mängder information.

Så med dagens teknologi kan vi med relativt enkla medel skörda olika typer av data, analysera och bygga nya lösningar som förenklar livet för oss alla.

Totalbefolkningen december 2016 i DeSO (Demografiska StatistikOmråden). Datakälla: Statiska Centralbyrån. Skapad av : Anders Elias

Vinnande bidrag “A time machine in your pocket” från genomförd innovationstävling i september 2019 om Stockholms regionens öppna data. Appen använder sig huvudsakligen av arkivfotografering, konstruktionsplaner och kartunderlag för att locka invånare att upptäcka olika stadsmiljöer. Skapad av Charlotte Rodenstedt and Jamie Cockburn:

Offentlig sektor producerar varje år stora mängder data inom många olika områden i samhället. Det handlar om allt från geografi, meteorologi och ekonomi, till trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap. 

Öppna data är fria att använda och får brukas till, i princip, vad som helst. Ibland finns vissa begränsningar, till exempel att användaren måste redogöra för datakällan.

I Sveriges dataportal finns möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Syftet är att fler ska kunna använda informationen och att den ska skapa fler och större nyttor.

Myndighet för digital förvaltning (DIGG) som har tagit fram Sveriges dataportal har även lanserat en samlingssida med stöd för att främja tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen. Dit hittar man information om vilka nyttor som en ökad tillgång till data kan leda till, samt länkar till mer fördjupade stöd och vägledningar. Läs mer:  https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer

Här visas ett axplock av visualiseringar och tjänster där öppna data från offentlig sektor kombinerats med andra datakällor. Framöver kommer resultat visas upp från genomförda utmaningar som drivs med hjälp av denna plattform.

Kontakta oss gärna om du har tips på flera visualiseringar och tjänster.

Vinnande bidrag “Mobility observer” från genomförd innovationstävling i februari 2019 som ska underlätta planering av hållbara mobilitetstjänster. Skapad av : Adam Ekberg & Tyler Wolf

Visualisering av andel behöriga till gymnasiet i årskurs 9. Datakälla: Skolverket. Skapad av : Anders Elias

EXEMPEL PÅ MÖJLIGA DATAKÄLLOR

BADVATTEN

Badvattenkvalitet för många badplatser och fritidsbåthamnar kan vara intressant information inför planerandet av sommarsemestern.

VÄDER

Många som experimenterar med IoT börjar med att mäta temperaturen. Det finns temperatur- och nederbördsdata från 1961 att jämför med.

TRAFIK

Det finns information om vägtrafikolyckor från 2003 med information om var de skett, vilken typ av olycka och vid vilken väderlek. Här kanske man kan låta GPS:en varna när man närmar sig olycksdrabbade avsnitt vid fel väderlek?

ANTIBIOTIKA

Antibiotikaresistens är ett allt vanligare problem vid allvarliga sjukdomar. Det finns statistik över försäljning och förbrukning av antibiotika, samt antibiotikaresistens i Sverige.

INTERNETANVÄNDNING

Internetanvändningen i Sverige är kartlagd. Var gör personer på internet och hur ofta? Det kanske kan vara underlag för nästa virala succé?

ARBETE

Arbetsförmedlingen har mycket information, både nuläge och framtidsprognoser för yrken, annonser och lediga jobb. Antalet lediga jobb delas upp per kommun, län, yrke och per yrkesgrupp.

KARTOR

Här kan du hitta historiska kartor från 1500-talet och framåt.

GAMLA NYHETER

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns alla inskannade från 1800-talet fram till 1900 med både bilder och metadata. Det finns också Holländska dagstidningar från 1610 fram till 1809. Där kan man nog göra en hel del nyhetsanalyser. Något för big data?

ÖPPEN DATA

Här finns mängder med öppen data samlad. Utforska och se hur du kan nyttja denna på bästa sätt.

BOSTAD

Det finns mycket information om invånarna i Sverige och var de bor: hur många som bor i tätorter och i småorter. Det finns även information hur många som dött per region. Det finns information om var det finns familjer med hemmavarande barn, samt information om hur många som förvärvsarbetande som pendlar över kommungränser. Utöver detta finns även data kring bostadshyrorna per region.

SKOG

Sverige är rikt på skog och det finns därför också mycket information om skogen. Både för skogsbruk och för rekreation.

Skogsbruk: mycket information om förekomst av skog, typ av skog, ålder och höjd på träden, hur mycket av skogen som är död.

Rekreation: mycket information om nationalparker, kulturlämningar, nyckelbiotoper och artobservationer.

Tillväxtverket
DIGG
Regeringskansliet
Vinnova