challengesgovStart

ChallengesGov.se

Challengesgov.se är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation.
Här publicerar vi aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan.